تماس با ما :                                                                                        شماره های دفتر مرکزی :

 


+98 (21) 77 24 98 24

 +98 (21) 77 24 98 49

  +98 (21)77 24 98 45

+98 919 950 79 08
02177249824
  ucmas.ir@gmail.com
http://instagram.com/UCMAS_IRAN.HQ
https://telegram.me/ucmasiran_hq

بزرگراه رسالت(غرب به شرق), بین مدائن و رودباری، پلاک 478

مؤسسه آموزشی نواندیشان پرتو راه ابرایشم