اولین حضور دانش آموزان روشندل ایرانی

در نوزدهمین مسابقه بین المللی محاسبه ذهنی - مالزی 2013

 

در نوزدهمین مسابقه بین المللی محاسبه ذهنی و چرتکه ای که در آذر ماه امسال (1392) در کشور مالزی برگزار شد، تعداد 21 کشور از شصت کشور عضو این موسسه با بیش از 2500 دانش آموز در این مسابقه شرکت نمودند. دانش آموزان ایرانی برای دومین سال متوالی در این مسابقه شرکت کرده و توانستند 38 کاپ در رده های قهرمانی، اول، دوم و سوم را کسب نمایند.

نکته حائز اهمیت این مسابقه حضور سه دانش آموزان روشندل از UCMAS IRAN بود که برای اولین بار در جهان در مسابقه بین المللی محاسبه ذهنی در کنار سایر دانش آموزان شرکت نمودند.

 

نوزدهمین مسابقه توسط همسر نخست وزیر مالزی - خانم رسنا منصور - افتتاح شد و ایشان با حضور در کنار دانش آموزان روشندل، ایشان را تشویق نمودند.